Izaberite stranicu

Službeni glasnik br 6/2006

14. srpnja 2006. | Službeni glasnici 2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 6 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Zaključci sa 12. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane
Tumačenje provedbenih odredbi DPU Vojni vrtovi sjever
Zaključci sa 13. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane
Zaključci sa 14. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane
Tumačenje odredbi PUP-a Sajmište Čakovec II. etapa – Izmjena i dopuna

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
Odluka o prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora “Međimurske vode” d.o.o.
Odluka o osnivanju prava služnosti i određivanju naknade osnivanja prava služnosti na javnim dobrima Grada Čakovca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca
Odluke o višegodišnjem zaduženju Grada Čakovca radi izgradnje kapitalnih objekata
Zaključci sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 06.07.2006.
Izvješće o Izvršenju programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture

AKTI GRADSKOG VIJEĆA U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o usvajanju financijskog Izvješća i analizi poslovanja GP Stanorad d.o.o.
Zaključci

 

Preuzimanje službenog glasnika.

X
Skip to content