Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2009

13. ožujka 2009. | Službeni glasnici 2009

 

AKT GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća o poslovanju te izvješća o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2008.
2.    Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta za 2008.
3.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec za 2008.
4.    Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2008.
5.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 2008.
6.    Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika usluga JVP Grada Čakovca
7.    Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čakovca za 2008.
8.    Godišnji obračuna Proračuna Grada Čakovca za 2008.
9.    Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2008. i njegovoj raspodjeli
10.    Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za 2008.
11.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.
12.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.
13.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2008.
14.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2008.
15.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2008.
16.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2008.
17.    Odluka o izradi DPU „Blok HP-a i HT-a“ u Čakovcu
18.    Odluka o izboru osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti
19.    Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
20.    Odluka o proglašenju 2009. Godinom čakovečkih franjevaca
21.    Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2009.
22.    Odluka o imenovanju članova školskih odbora
23.    Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju poljoprivrednog zemljišta RH
24.    Odluka o smanjenju naknade za koncesiju

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content