Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2010

2. srpnja 2010. | Službeni glasnici 2010

 

GRADSKO VIJEĆE

1.    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika

AKTI GRADONAČELNIKA
1.    Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente
2.    Suglasnost na prijedlog Odluke NO Međimurskih voda d.o.o. o akcijskim uvjetima plaćanja naknade i izvođenja priključka na kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Međimurja
3.    Suglasnost na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda
4.    Sporazum o preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec
5.    Zaključak o proširenju groblja u Ivanovcu
6.    Zaključak za oslobođenje od naknade priključka na vodovod i kanalizaciju Dean Mošmondor i Alfa car d.o.o. Čakovec
7.    Zaključak o uništavanju ambrozije
8.    Suglasnost na Rješenje o korištenju grba Grada Čakovca GKP „Čakom-u“ d.o.o. Čakovec
9.    Zaključak o korisnicima i iznosu jednokratne potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca
10.    Zaključci iz područja imovinsko pravnih djelatnosti
11.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
12.    Odluka o izmjenama Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada Čakovca

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Odluka o komunalnom doprinosu Grada Čakovca – pročišćeni tekst

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content