Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2011

30. studenoga 2011. | Službeni glasnici 2011

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014.
2.    Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014.
3.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
4.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.;
5.    Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.;
6.    Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.;
7.    Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.;
8.    Program javnih potreba u športu za 2012.;
9.    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.,
10.    Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012.
11.    Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012.
12.    Suglasnost na Statute:
a)    I. Osnovne škole Čakovec;
b)    II. Osnovne škole Čakovec;
c)    III. Osnovne škole Čakovec;
d)    Centra za odgoj i obrazovanje;
e)    Osnovne škole Kuršanec;
f)    Osnovne škole Ivanovec,
13.    Odluka o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec
14.    Suglasnost na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Čakovec za romsku nacionalnu manjinu
15.    Suglasnost na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za kraće programe
16.    Prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovca
17.    Suglasnost na udruživanje JVP Čakovec u Zajednicu ustanova
18.    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012.
19.    Odluka o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2012.
20.     Odluka o usvajanju Javnog poziva za izgradnju upravne zgrade Grada Čakovca

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Suglasnost na Plan održavanja groblja u 2012.
2.    Prethodna suglasnost na prijedlog novog cjenika održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada,
3.    Zaključak o sufinanciranju troškova pomoćnika u nastavi
4.    Zaključak o zamolbama studenata
5.    Zaključak iz područja imovinsko-pravnih poslova
6.    Zaključak o zaduženju GP Ekom za provođenje investicija, upravljanje i održavanje skate parka

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Odluka o stipendiranju studenata – pročišćeni tekst

 

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

1.    Program rada vijeća romske nacionalne manjine za 2011. u Gradu Čakovcu

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content