Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2012

21. studenoga 2012. | Službeni glasnici 2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o davanju Suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. za Kanalizacijski sustav „Novo Selo na Dravi“
2.    Odluka o davanju podrške za investiciju izgradnje Kanalizacijskog sustava „Novo Selo na Dravi“
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
4.    Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2013. s Projekcijom Proračuna za 2014 – 2015.
5.    Proračun Grada Čakovca za 2013. i Projekcija Proračuna za 2014 – 2015.
6.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
7.    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
8.    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
9.    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013.
10.    Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2013.
11.    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2013.
12.    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013.
13.    Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013.
14.    Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
15.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
16.    Odluka o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
17.    Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
18.    Izmjene Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
19.    Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013.
20.    Odluka o prihvaćanju inicijative naselja Štefanec za izdvajanje iz Općine Mala Subotica i pripajanje Gradu Čakovcu

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Suglasnosti na Plan redovnog održavanja groblja za 2013. i Plan investicijskog održavanja groblja za 2013.
2.    Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
3.    Zaključak o usvajanju Operativnog plana čišćenja snijega na području Grada Čakovca
4.    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content