Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2013

23. listopada 2013. | Službeni glasnici 2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
2.    Rješenje o izboru predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca
3.    Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
4.    Odluka o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam
5.    Odluke o:
a)    naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
b)    izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
6.    Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama
7.    Odluka o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi
9.    Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi
10.     Odluka o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca
11.     Prethodna Suglasnost na:
a)    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec
b)    prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec
12.     Prethodna Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
13.     Odluka o produženju Ulice Putjane
14.     Odluka o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca
15.     Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca
16.     Odluke o usvajanju:
a)    Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec
b)    Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Čakovec
17.     Odluka o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
2.    Zaključak o pripajanju dimnjačarskog rajona Štefanec
3.    Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Savska Ves
4.    Zaključak o zimskoj službi
5.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
6.    Zaključak o izmjenama Suglasnosti Dječjem vrtiću
7.    Rješenje o imenovanju Tima za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu
8.    Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti komunalne imovine
9.    Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o nastupu cirkusu

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

1.    Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti – pročišćeni tekst
2.    Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila – pročišćeni tekst
3.    Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova – pročišćeni tekst
4.    Odluka o zelenim površinama – pročišćeni tekst
5.    Odluka o uređenju i održavanju naselja – pročišćeni tekst

 

ISPRAVAK

1.    Ispravak tehničke pogreške

 

SPORAZUM

1.    Sporazum o podjeli imovine između općine Mala Subotica i Grada Čakovca

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

X
Skip to content