Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2018

AKTI GRADONAČELNIKA

Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2019.
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2019. godinu

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

Odluka o javnim zelenim površinama – pročišćeni tekst
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova – pročišćeni tekst
Odluka o uređenju i održavanju naselja – pročišćeni tekst

AKTI GKP ČAKOM d.o.o.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content