Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2023

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA ČAKOVCA

Broj 6 Godina XXIII Čakovec, 24. studeni 2023. ISSN 1334-0964

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023.
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023.
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023.
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023.
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023.
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023.
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023.
 11. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Čakovca
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca
 13. Odluka o davanju suglasnosti na nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru ITU 2021. – 2027.
 14. Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023.
 15. Odluka o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca
 16. Odluka o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Grada Čakovca
 18. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
 19. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje
 20. Odluka o predlaganju mrtvozornika
 21. Odluka o izmjeni Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca

AKTI GRADONAČELNICE

 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja Čakovec
 2. Odluka o određivanju službenika za informiranje
 3. Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 4. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Gradu Čakovcu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu uprave Grada Čakovca 

Sporazumi

Sporazum o uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Yanchenga i Grada Čakovca

Odluka Skupštine trgovačkog društva

Odluka o volonterskom obnašanju dužnosti v.d. direktora Razvojne agencije Grada Čakovca – Čakra d.o.o.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content