Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 7/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Žiškovec
 2. Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2015.
 3. Zaključak o stipendijama Grada Čakovca
 4. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Koordinacijskog odbora Grad Čakovec – prijatelj djece
 5. Odluka o imenovanju Privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak
 6. Odluka o imenovanju Privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica
 7. Suglasnost na Plan redovnog održavanja groblja za 2015. i Plan investicijskog održavanja groblja za 2015.
 8. Suglasnost na Plan izobrazno informativnih aktivnosti za 2015.
 9. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u dijelu koji se odnosi na izradu III. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Sajmište-II etapa“ u Čakovcu

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2014.
 2. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014.
 3. Odluka o izmjenama i dopunama:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
  3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.
  4. Programa javnih potreba u športu za 2014.
  5. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.
  6. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.
 5. Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016–2017.
 6. Proračun Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016–2017.
 7. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015.
 8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.
 10. Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015.
 11. Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015.
 12. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015.
 13. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015.
 14. Odluka o porezima Grada Čakovca
 15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2015.
 16. Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2015.
 17. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a Grada Čakovca
 18. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
 19. Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora
 20. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015.
 21. Odluka o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
 22. Prethodna Suglasnosti na
  1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec
  2. Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015.
 23. Odluka o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih građevina
 24. Odluka o kupnji etaže objekta
 25. Odluka o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak

 

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca (pročišćeni tekst)

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

X
Skip to content