Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 8/2010

1. listopada 2010. | Službeni glasnici 2010

 

GRADONAČELNIK

1.    Rješenje o imenovanju članova nadzornih odbora gradskih poduzeća
2.    Rješenje o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2010/2011.
3.    Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega
4.    Zaključak o usvajanju Programa produženog boravka u školskoj 2010./2011.
5.    Zaključak o nastavku projekta energetske učinkovitosti
6.    Zaključak o potpisivanju ugovora o financiranju izgradnje energetske infrastrukture u zoni Martane Čakovec
7.    Suglasnost Čakom-u d.o.o.za uklanjanje eko kontejnera
8.    Zaključka o zahtjevu za povrat sredstava komunalnog doprinosa – Golub Snježana i Vlado
9.    Zaključak o zahtjevu za oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa – Promming   d.o.o.
10.    Zaključak iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
11.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti

GRADSKO VIJEĆE


1.    Odluka o Izvješću GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
2.    Odluka i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.
3.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010.
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Čakovca za 2010.
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010.
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada
Čakovca za 2010.
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada
Čakovca za 2010.
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj
zaštiti Grada Čakovca za 2010.
10.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup
informacijama
11.    Prethodne Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:

  •     I. Osnovne škole Čakovec
  •     II. Osnovne škole Čakovec
  •    III. Osnovne škole Čakovec
  •    Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
  •    Centra za odgoj i obrazovanje
  •    Osnovne škole Kuršanec
  •    Osnovne škole Ivanovec

12. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti materijalni, kulturnih dobara i okoliša o
katastrofama i velikoj nesreći za Grad Čakovec
13. Tumačenje odredbi PUP-a „Sajmište“ Čakovec
14. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora
osnovnih škola na području Grada Čakovca
15. Odluka o uređenju imovinskopravnih odnosa Grada Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o.
Čakovec
16. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju Smjernica za izradu UPU/DPU Grada
Čakovca između Grada Čakovca i Međimurske županije
17. Odluka o zajedničkoj investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content