Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 8/2013

19. prosinca 2013. | Službeni glasnici 2013

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2013.
2.    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2013.
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
4.    Odluka o izmjenama i dopunama:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
c)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013.
d)    Programa javnih potreba u športu za 2013.
e)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013.
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013.
6.    Prethodna suglasnost na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014.
7.    Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca
8.    Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
2.    Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2014.
3.    Odluka iz područja društvenih djelatnosti
4.    Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u proračunu Grada Čakovca za 2013.

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

X
Skip to content