Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 8/2014

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranima u proračunu Grada Čakovca za 2015.
  2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora GP „Stanorad“ d.o.o.
  3. Odluka o donošenju II. Izmjena Plana nabave za 2014.
  4. izmjene Plana nabave za 2014.
  5. Odluka o donošenju Planu nabave za 2015.
  6. Plan nabave za 2015.
  7. Rješenje o imenovanju stručne osobe za provedbu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
  8. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Čakovca za poslove oko izgradnje sjeverne obilaznice Grada Čakovca
  9. Zaključak o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2014/2015.

 

Preuzimanje službenog glasnika

X
Skip to content