Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 9/2009

10. srpnja 2009. | Službeni glasnici 2009

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 9. srpnja 2009. godine
2.    Statut Grada Čakovca
3.    Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca
4.    Odluka o grbu Grada Čakovca
5.    Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008.
6.    Odluka o donošenju PPUG Grada Čakovca
7.    Odluka o donošenju izmjena i dopunama PPUG Grada Čakovca
8.    Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova
9.    Rješenje o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova
10.    Rješenje o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća
11.    Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Čakovcu
12.    Odluke iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
13.    Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
14.    Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca
15.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
16.    Odluka o aktivnostima sukladno smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca

GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

1.    Usvajanje Odluka trgovačkih društava GKP “Čakom” d.o.o., GP “Ekom” d.o.o., GP “Stanorad” d.o.o. te “Čakre” d.o.o.

GRADONAČELNIK

1.    Odluka o Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Blok 1“ u Čakovcu te upućivanje u postupak javne rasprave
2.    Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa
3.    Zaključak o povratu iznosa za plaćeni komunalni doprinos
4.    Zaključak vezano uz zamolbu za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade
5.    Zaključak o naplati parkirališta u vrijeme manifestacije „Ljeto u Gradu Zrinskih“
6.    Zaključak o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti prometnica i poljskih puteva
7.    Zaključci iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content