Izaberite stranicu

Vijesti

Održana 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D   SJEDNICA je ODRŽANA 12.3.2009. SA POČETKOM U 12,00 SATI !   Usvajanje izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2008.: a) Centar za kulturu Čakovec b) Pučko otvoreno učilište Čakovec c) Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec d) Dječji vrtić Čakovec e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec...

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D   SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI 12.3.2009. SA POČETKOM U 12,00 SATI !   Usvajanje izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2008.: a) Centar za kulturu Čakovec b) Pučko otvoreno učilište Čakovec c) Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec d) Dječji vrtić Čakovec e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec...

Službeni glasnik br. 4/2009

  AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Zaključak o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2009. 2.    Odluka o objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova temeljem ugovora 3.    Zaključci o prihvaćanju: a)    Izvješća o radu komunalnog redarstva b)    Izvješća o financijskom...

Održana 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D   SJEDNICA SE ODRŽAla 5.2.2009. SA POČETKOM U 12,00 SATI !   Usvajanje Izvješća o radu: a) Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2008 b) radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca u 2008. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području...

Službeni glasnik br. 3/2009

  AKT GRADSKOG VIJEĆA 1.    Zaključci o usvajanje Izvješća o: a)  radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2008. b)  radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca u 2008. 2.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca 3.    Odluka o izmjeni i dopuni DPU-a...

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D   SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI 5.2.2009. SA POČETKOM U 12,00 SATI !   Usvajanje Izvješća o radu: a) Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 2008 b) radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca u 2008. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području...

Službeni glasnik br. 2/2009

  AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Odluka o prikupljanju i zbrinjavanju azbestnog otpada 2.    Zaključak o objavi javnog poziva za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete "Grb Grada Čakovca" 3.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca te Izvješća o...

Službeni glasnik br. 19/2008

  AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2009. AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2009. 2.    Odluka o usvajanju Plana i Programa rada te Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2009....

Održana 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D Sjednica je održana 18. prosinca 2008.   Donošenje Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Usvajanje planova poslovanja gradskih ustanova za 2009.: a) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec b) Centar za kulturu Čakovec c) Pučko otvoreno učilište Čakovec d) Dječji vrtić Čakovec Donošenje Odluke o...

Arhiva vijesti

X
Skip to content