Početkom tjedna Grad Čakovec raspisao je Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju potreba u društvenim djelatnostima u 2016. godine. Natječaj je otvoren do 7. listopada, na njega se moju javiti svi koji u sljedećoj kalendarskoj godini namjeravaju provoditi projekte i programe od interesa za građane Čakovca.

Kako je na konferenciji za novinare, održanoj u čakovečkoj Gradskoj vijećnici rekao zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Romano Bogdan, aktualna je gradska vlast već prije dvije godine krenula s dodjelom sredstava putem javnog poziva, tako da već početkom godine udruge znaju na koji novac mogu računati. Od ove godine na snazi je novi Zakon o udrugama, tijekom proljeća Vlada je donijela Uredbu koja propisuje načine provođenja natječaja i dodjele proračunskih sredstava. „Pozivam sve udruge civilnog društva, ustanove i tvrtke da se na javni poziv jave svojim projektima i programima, jer se, zbog zakonskih odredbi, dogodine, osim u propisanim iznimkama, proračunska sredstva više neće moći dodjeljivati mimo javnih natječaja. Prijavitelji moraju voditi računa da je program ili projekt koji prijavljuju od interesa za građane Grada Čakovca, da su predali Izvješća o utrošenim sredstvima iz gradskog proračuna u ranijim razdobljima, te da nemaju nikakvih dugova prema državi. Također, bitno je i da imaju osigurane druge izvore financiranja.“, rekao je, među ostalim, zamjenik Bogdan.

U tijeku je formiranje komisija koja će svaka za svoje područje ocjenjivati dospjele prijedloge te ih uputiti gradonačelniku. Gradonačelnik će ih nakon provjere, uvrstiti u prijedlog Proračuna za 2016. godinu, te ga dati Gradskom vijeću na usvajanje. Važno je i naglasiti da se ovaj poziv ne odnosi na financiranje redovnog rada udruga, jer će se on plaćati preko zajednica kulture, sporta, tehničke kulture i slično.

Inače, javni poziv objavljen na internetskim stranicama Grada Čakovca (www.cakovec.hr), gdje je i dostupna sva potrebna dokumentacija. Inače, Grad Čakovec za financiranje potreba udruga civilnog društva ove godine izdojit će oko 6 milijuna kuna, a sa sličnom svotom udruge će se sufinancirati i dogodine.

Ovakvi stroži kriteriji trebali bi pridonijeti transparentnijem i boljem financiranju rada udruga.