Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”. Cilj je poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1,9 milijardi  HRK (252.173.336,00 eura).

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu dijeli se po grupama:

Mala i srednja poduzeća (Grupa 1)

iznos alokacije:      760.000.000,00 HRK (100.869.334,39 eura)

najniži iznos potpore:    750.000,00 HRK (99.542,10 eura)

najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK (995.421,06 eura)

Srednje kapitalizirana poduzeća (Grupa 2)

iznos alokacije:                     1.140.000.000,00 HRK (151.304.001,59 eura)

najniži iznos potpore:            2.000.000,00 HRK (265.445,62 eura)

najviši iznos potpore:          35.000.000,00 HRK (4.645.298,29 eura)

Aktivnosti prihvatljive za financiranje:

– početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2

– ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)

– provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća

– priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća
  • prihvatljivi razredi djelatnosti sada su: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, prerada drva i proizvoda od drva i pluta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja metala, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, proizvodnja strojeva i uređaja te proizvodnja namještaja
  • udio troškova energije u ukupnom prihodu većim ili jednakim od 2% u 2021. godini.

Razdoblje zaprimanja prijava: 1. rujna 2022. u 11 sati do 19. prosinca 2022. u 11 sati.

Način podnošenja projektnih prijedloga je isključivo putem sustava eNPOO https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir.

Natječajna dokumentacija:

Prilog 1. Opci uvjeti_1 izmjena

Prilog 2. Ugovor_nacrt_1 izmjena

Prilog 3. Kriteriji postupka dodjele_1 izmjena

Prilog 4. Pravila za NOJN_1 izmjena

Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama_1 izmjena

Prilog 6. Minimalni sadrzaj garancije za predujam_1 izmjena

Preuzimanje (XLSX, Unknown)


UzP_tranzicija na energetski i resursno_1 izmjena

Preuzimanje (DOCX, Unknown)


Preuzimanje (DOCX, Unknown)


Preuzimanje (XLSX, Unknown)


Preuzimanje (DOCX, Unknown)


Preuzimanje (DOCX, Unknown)


Preuzimanje (DOCX, Unknown)