1. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

2642

Na svojoj 1. sjednici održanoj  25. rujna 2017., Odbor za društvene djelatnosti raspravljajući o točkama 1, 8, 9, 10 i 11 Dnevnog reda s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se članak 1 pojasni i skrati.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK
Veselin Biševac, mag. ing. el., v.r.

Audio zapisnik 1. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

PREDSJEDNIK ODBORA
Veselin Biševac, v.r.