1. sjednica Odbora za financije i proračun

6378

Obavještavam Vas da će se ­1. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 27. kolovoza 2021. (petak), u 8.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021. Materijal
  2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2021./2022. Materijal
  3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal

PREDSJEDNICA
Vesna Baranašić Horvat, v.r.