1. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2613

Na svojoj 1. sjednici održanoj 28. rujna 2017., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točci 13 i 14 Dnevnog reda 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

 

M I Š L J E N J E

 

Odbor za izbor i imenovanje prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanje prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

Zapisnik 1. sjednice Odbora

KLASA: 021-05/17-01/63
URBROJ: 2109/02-02-17-18
Čakovec, 28. rujna 2017.

PREDSJEDNICA ODBORA
Andreja Marić, dr. med.