{mosimage}

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za poljoprivredu i turizam

KLASA: 021-05/13-01
URBROJ: 2109/02-02-13-05
Čakovec, 09. prosinac 2013.

Na svojoj 01. sjednici održanoj 09. prosinca 2013., Odbor za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca, raspravljajući o problematici te davanju prijedlogu za unapređenju poljoprivrede i turizma na području Grada Čakovca za 2014. dao je sljedeće

 M I Š L J E N J E

Odbor za poljoprivredu i turizam je na svojoj 1. sjednici kroz izlaganje vanjskih članova, predstavnika Poljoprivredne komore Međimurske županije, Poljoprivredne savjetodavne službe, Turističkog ureda Grada Čakovca, Razvojne agencije ČAKRA, Strukovne grupe za turizam, stekao uvid o aktualnom stanju u poljoprivredi i turizmu.
Odbor je utvrdio potrebu za razvojem ruralnog turizma na području Grada Čakovca, kao i potrebu pronalaženje učinkovitije komunikacije sa poljoprivrednim subjektima (OPG-ima, zadrugama i poljoprivrednim gospodarstvenicima) radi pravovremenog obavještavanja i prosljeđivanja informacija koje bi mogle unaprijediti kvalitetu življenja koja se ostvaruje kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma s naglaskom na unapređenje kvalitete lokalnih proizvoda i usluga, te očuvanjem prirodne i kulturne baštine u cilju razvoja poljoprivrede i turizma na području Grada Čakovca i Međimurske županije.
Odbor je zaključio da su postignuti dobri rezultati u području urbanog turizma, uz iskazani prijedlog za kreiranjem još novih turističkih proizvoda.  

PREDSJEDNICA ODBORA
Marijana Fabić-Rusak, dr. vet. med.