1. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca

258

Obavještavam Vas da će se 1. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 25. siječnja 2022. (utorak), u 12.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2022.godinu Materijal
  2. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022.godini Materijal
  3. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2022.godini Materijal
  4. Razno

PREDSJEDNIK
Ivan Martan, v.r.