1. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

3199

Obavještavam Vas da će se 1. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 30. kolovoza 2021. (ponedjeljak), u 11.00 sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021. Materijal
  2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec Materijal
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca Materijal
  4. Utvrđivanje pročišćenog teksta Poslovnika o radu Gradskog vijeća
  5. Prijedlog Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Materijal

 Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

PREDSJEDNICA
Štefanija Damjanović, v.r.