10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1141

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i čl. 49. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13, 4/15 i 1/18), sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca, po hitnom postupku

za 31. siječnja 2019. (četvrtak) u 09.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala 19Mb)

 

 1. Donošenje Odluke o visini paušalnog porezaMaterijal
 2. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute: Materijal
  a) I. Osnovne škole Čakovec Materijal
  b) II. Osnovne škole Čakovec Materijal
  c) III. Osnovne škole Čakovec Materijal
  d) Osnovne škole Ivanovec Materijal
  e) Osnovne škole Kuršanec Materijal
  f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Materijal
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec Materijal
 3. Donošenje Odluke o predlaganju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 51. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave. O postupku s amandmanima primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Gradskog vijeća koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.“ Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.