10. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

12945

Obavještavam Vas da će se 10. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 30. rujna 2019. (ponedjeljak) u 14.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Yanchenga Materijal
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za Grad Čakovec Materijal PROCJENA PLAN
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020. Materijal

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.