10. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

247

Obavještavam Vas da će se 10. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 11. srpnja 2022.  (ponedjeljak), u 8.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, u gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko – rehabilitacijskog centra Čakovec Materijal
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju u 2021. Centra za kulturu Čakovec Materijal
  3. Prijedlog Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec Materijal
  4. Prijedlog Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola Materijal

 

PREDSJEDNICA
Karolina Juzbašić, v.r.