10. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

190

Obavještavam Vas da će se 10. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 7. ožujka 2023. (utorak), u 13.00 sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Materijal
  2. Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca Materijal
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
  4. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  5. Prijedlog Ispravka Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade Materijal
  6. Izdavanje pročišćenog teksta:
   a) Odluke o komunalnom doprinosu Materijal
   b) Odluke o zakupu poslovnog prostora Materijal

PREDSJEDNICA
Štefanija Damjanović, v.r.