11. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2490

Na svojoj 11. sjednici održanoj 10. svibnja 2016., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točci 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

  M I Š L J E N J A

Odbor za izbor i imenovanja predlaže da se dr. sc. Predrag Kočila razriješi s mjesta predsjednika Odbora za poljoprivredu i turizam te ujedno i članstva u Odboru za poljoprivredu i turizam te da se za novog člana odnosno predsjednika odabere Nenad Kosi iz Totovca.

 

KLASA: 021-05/16-01/115
URBROJ: 2109/02-02-16-13
Čakovec, 10. svibanj 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Damir Matotek, v.r.

 

Zapisnik 11. sjednice Odbora