11. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

250

Obavještavam Vas da će se 11. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 12. lipnja 2023. (ponedjeljak) u 14.30 sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca.

DNEVNI RED

    1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Materijal
    2. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Materijal
    3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Materijal
    4. Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec Materijal
    5. Izdavanje pročišćenog teksta Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal

PREDSJEDNICA
Štefanija Damjanović, v.r.