11. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

987

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 11. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 24. rujna 2019. (utorak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna “UPU Slemenice – pod jalšom” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  3. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Yanchenga Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  4. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1.01.2019. do 30.06.2019., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  5. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal PROCJENA PLAN
  6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  7. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2019/2020. Materijal
  8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca Materijal
  9. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.