12. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1025

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i čl. 49. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13, 4/15 i 1/18), sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca, po hitnom postupku

za 9. svibnja 2019. (četvrtak) u 10.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

    1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca  Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 51. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave. O postupku s amandmanima primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Gradskog vijeća koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.“Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.