12. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

7820

Obavještavam Vas da će se 12. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 4. ožujka 2020.  (srijeda), u 14.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Prethodne suglasnosti na izmjene statuta:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
 2. Prijedlog Odluke o:
  a) dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 3. Izvješća o poslovanju za 2019.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 4. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019. Materijal
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. Materijal
 8. Prijedlog:
  a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Materijal
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019. Materijal
 10. Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. Materijal
 11. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Materijal

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.