12. sjednica Odbora za financije i proračun

6100

Obavještavam Vas da će se ­12. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 5. ožujka 2020. (četvrtak), u 8.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o:
  a) dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 2. Izvješća o poslovanju za 2019.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 3. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2019.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2019.
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. Materijal

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.