13. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2556

Obavještavam Vas da će se 13. sjednica Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 28. studenog 2016. (ponedjeljak) u 14:30 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca

Preuzimanje (PDF, 30KB)

 

Na svojoj 13. sjednici održanoj 28. studenog 2016., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točci 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

M I Š L J E N J E

Odbor za izbor i imenovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Zapisnik 11. sjednice Odbora

 

Audio zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/16-01/250
URBROJ: 2109/02-02-16-09
Čakovec, 28. studeni 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Damir Matotek, v.r.