13. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

8032

Obavještavam Vas da će se 13. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 16. listopada 2020. (petak), u 14.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2020., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
 2. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 3. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 4. rijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica
  a) za otvaranje jedne skupine jaslica i prenamjenu prostora u područnom odjelu Vjeverica Materijal
  b) za proširenje djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje tri odgojno – obrazovne skupine na novoj lokaciji Materijal
 5. prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak za privremenu organizaciju smještaja odgojno obrazovne skupine u prostor blagovaonice MO Cvrčak Materijal
 6. prijedlog Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2020./2021. Materijal
 7. prijedlog Suglasnosti za prihvaćanje darovanja nekretnine Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Materijal

Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kao i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.