13. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

2321

Na svojoj 14. sjednici održanoj 18. studenog 2015., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 11., 13., 16., 17. i 18. Dnevnog reda sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o komunalnom redu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o uređenju i održavanju naselja, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o zelenim površinama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o upravljanju grobljem, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se u čl. 3 Odluke drugoj alineji, umjesto „500 m“ upiše „200 m“.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-05/15-01/201
URBROJ: 2109/02-02-15-04
Čakovec, 18. studeni 2015.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 14. sjednice Odbora Preuzimanje