Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 9. srpanj 2015. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2015. Materijal
 2. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka Stanorada d.o.o. Materijal
 4. Donošenje Odluke i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi UPU-a „Gospodarska zona Ivanovec“ Materijal
 6. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a naselja Novo Selo Rok Materijal
 7. Donošenje Odluke o osnivanju Radne zone Martane Čakovec Materijal
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec Materijal
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Grada Čakovca Materijal
 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca Materijal
 12. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od posebnog interesa za Grad Čakovec Materijal
 13. Donošenje Odluke o pokretanju investicije temeljem Odluke o odabiru projekta od strane FZOEU Materijal
 14. Donošenje Odluka o davanju na upravljanje GP „Ekom“:
  a) e-bicikla
  b) golf terena Materijal
 15. Prijedlog dopune dnevnog reda – Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2015./2016. Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
2. Odgovori na vijećnička pitanja s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
3. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2014. GKP „Čakom“ d.o.o. Materijal
4. Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2014. GP „Ekom“ d.o.o. Materijal
5. Izvješće o poslovanju za 2014. GP „Stanorad“ d.o.o. Materijal
6. Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra“ d.o.o. za 2014. Materijal

Mišljenja Odbora

 1. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca Mišljenje
 2. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 3. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje
 4. Odbor za financiranje Mišljenje


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Horvat, v.r.