15. sjednica Odbora za financije i proračun

321

Obavještavam Vas da će se ­15. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 12. lipnja 2023. (ponedjeljak), u 09.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
 5. Prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 8. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
 9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovanih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
 10. Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad ČakovecMaterijal
 11. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Materijal

PREDSJEDNICA
Vesna Baranašić Horvat, v.r.