16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

886

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 3. svibanj 2023. (srijeda) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,
Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 73 Mb)

 1. Prijedlog Odluke o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Materijal
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok – sjeverni dio u Čakovcu
  Materijal
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
 5. Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja za 2022. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca u 2023. Materijal
 7. Izvješće o:
  a) izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
 8. Izvješća o poslovanju za 2022.:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  d) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2022. Materijal
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2022. Materijal
 11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Materijal
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju teksta Aneksa I. Ugovora o upravljanju sportsko – rekreativnim objektima Materijal
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nerazvrstanoj cesti Materijal
 14. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022. Materijal

Članovima Gradskog vijeća dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovor na vijećnička pitanja Materijal
 3. Izvješće o kapitalnim investicijama – DVD Savska Ves Materijal
 4. Izvješće o izvršenju programa:
  a) javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  d) javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Materijal
  e) demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
 5. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2022. Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.