16. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

2254

Odbor Gradskog vijeća za prostorno planiranje i zaštitu okoliša na svojoj 16. sjednici održanoj 10. svibnja 2016. god., jednoglasno je donio sljedeće

  M I Š L J E N J E

 

A/ Konačni prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok, ocjenjuje se pozitivno u pogledu ostvarenja postavljenih programskih polazišta i ciljeva, te se predlaže Gradskom vijeću njegovo donošenje.

B/        Prijedlozi:

  • Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu,
  • Odluke o dopuni Odluke o izradi V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca,

ocjenjuju se opravdanim u pogledu navedenih razloga i potrebe za izmjenom i dopunom odnosnih urbanističkih planova, te definiranih programskih odrednica za njihovu izradu.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje istih Odluka kako bi se pokrenuli postupci izmjena i dopuna navedenih prostornih planova.

PREDSJEDNIK ODBORA
Marijan Reich, ing.el.