16. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

324

Obavještavam Vas da će se 16. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 12. lipnja 2023. (ponedjeljak) u 08.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, u gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. u dijelu društvenih djelatnosti Materijal
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
  5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola  Materijal
  6. Prijedlog Odluke o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal

 

PREDSJEDNICA
Karolina Juzbašić, v.r.