16. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

2387
Na svojoj 16. sjednici održanoj 15. veljače 2016., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1. a), b), c), 2., 3., 4., 5., 6., 15., 21., 22., 23. Dnevnog reda sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju u 2015.:

  1. Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“,
  2. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
  3. Centra za kulturu Čakovec,

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2015. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2015. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka II Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih za 2015. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Szigetvara jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-05/16-01/54
URBROJ: 2109/02-02-16-07
Čakovec, 15. veljače 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti