17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

2009

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst, 1/20), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020., sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za

7. 4. 2020. godine (utorak ) koja će se održati izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 11,00 do 13,00 sati

Za sjednicu se predlaže paket mjera koje se odnose na građane i gospodarske subjekte i ublažavanje posljedica novonastale krize uzrokovanom koronavirusom i to prema sljedećem dnevnom redu:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Materijal
  2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih Materijal
  3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Materijal
  4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Materijal
  5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Materijal
  6. Donošenje Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente Materijal
  7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Čakovca Materijal

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen.
Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome, izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 17. (tematske) sjednice održat će se elektroničkim putem na e-mail: dragica.kemeter@cakovec.hr, preko portala Gradskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice Gradskog vijeća (upute za glasovanje su priložene u e-mail poruci).

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.