17. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

516

Obavještavam Vas da će se 17. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 11. rujna 2023. (ponedjeljak) u 08.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, u gradskoj vijećnici

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
  6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka Materijal
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o savjetu mladih Grada Čakovca Materijal

PREDSJEDNICA
Karolina Juzbašić, mag. ing., v.r.