17. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

2481

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 17. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 10. prosinca 2015. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2016. Materijal
  2. Donošenje Plana nabave za 2016. Materijal
  3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Koordinacijskog odbora akcije „Grad Čakovec – prijatelj djece“ Materijal

 

Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:

  1. Izvod iz zapisnika sa 16. stručnog kolegija gradonačelnika Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.