19. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

5194

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 14. srpanj 2016. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala)

 

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Materijal
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Materijal
 6. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Materijal
 7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Martane Čakovec – zona male privrede“ Materijal
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. Materijal
 9. Donošenje Odluke o isplati sredstava naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina u Totovcu Materijal
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016. / 2017. Materijal
 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017. Materijal
 12. Davanje Suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora korisnicima:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
 13. Donošenje Odluke o otvaranju jedne jasličke skupine u:
  a) Dječjem vrtiću Cipelica
  b) Dječjem vrtiću Cvrčak Materijal
 14. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca Materijal

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3.  Izvješća o poslovanju trgovačkih društva za 2015.:
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 4. Plan financijskog poslovanja od 01.03. – 31.12.2016.:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
 5. Izvješće o obavljenoj reviziji Materijal
 6. Izvješće o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom – mrazom na području Grada Čakovca Materijal

 

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Izvješće Izvješće
 2. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Mišljenje
 4. Odbor za Financije i proračun Mišljenje

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.