2. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

312

Obavještavam Vas da će se 2. sjednica Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 3. prosinca 2021. (petak) u 14.30 sati, u vijećnici, u Upravi Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

DNEVNI RED

  1. Provjera formalnih uvjeta i utvrđivanje popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Čakovca (mandat 2021. – 2024.) Materijal

PREDSJEDNIK
Josip Varga, v.r.