{mosimage}

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
   GRAD ČAKOVEC
  GRADSKO VIJEĆE

Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/13-01/229
URBROJ: 2109/02-04-13-09
Čakovec, 9. listopad 2013.

 

Na svojoj 02. sjednici održanoj 09. listopada 2013., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točkama 2. c i d, i 15. sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

 

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA IZBOR I IMENOVANJA

Damir Matotek, dipl. ing.el., v.r.

Zapisnik 2. sjednice Odbora za izbor i imenovanje