2. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

3414

Obavještavam Vas da će se 2. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 24. studenog 2017. (petak) u 10:00 sati, u vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  

  1. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020., u dijelu koji se odnosi na turizam
  2. Razno

 

PREDSJEDNIK
Ivica Zver, v.r.

Na svojoj 1. sjednici održanoj  08. studenoga 2017., Odbor za poljoprivredu i turizam, raspravljajući o 5. točci Dnevnog reda 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

M I Š LJ E NJ E

 

Odbor za poljoprivredu i turizam prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na turizam, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

KLASA: 021-06/17-01/12
URBROJ: 2109/02-02-17-2
Čakovec, 8. studenoga 2017.

PREDSJEDNIK ODBORA
Ivica Zver, v.r.

Zapisnik s 2. sjednice Odbora za poljoprivredu i turizam održane 24.studenoga 2017., u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

Sjednici su nazočni:

  1. Ivica Zver, predsjednik
  2. Gordan Vrbanec, član
  3. Josip Požgaj, član
  4. Petar Jović Vladušić, član
  5. Ivan Grahovec, član

Sjednici je nazočna voditeljica Turističkog ureda, Boška Ban Vlahek.
Sjednici je nazočila i službenica UO za prostorno uređenje i europske fondove.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na turizam
  2. Razno

Toč.1 Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na turizam

Predsjednik Odbora otvara sjednicu i poziva na raspravu.

Gordan Vrbanec daje osvrt o načinu pripreme godišnjeg Programa rada TZ Grada Čakovca.

Boška Ban Vlahek je navela da je za manifestacije Porcijunkulovo, Advent i Fašnik u 2018.godini u Proračunu planiran veći iznos u odnosu na 2017.godinu. Također je navela da se osim organizacijom manifestacija, Turistički ured bavi i promocijom Grada, organizacijom sudjelovanja na sajmovima, pripremom monografije Grada Čakovc, i ostalim.

Ivan Grahovec je problematizirao lokaciju klizališta na Trgu Republike i izgled vanjske terase caffe bara Dallas u Ulici kralja Tomislava.

Boška Ban Vlahek je obrazložila da je lokacija odabrana iz tehničkog razloga – priključak na struju i ljepše je rješenje za posjetitelje centra grada. Vanjska terasa caffe bara Dallas zadovoljava estetikom.

Gordan Vrbanec je konstatirao da zadnjih godina sve manifestacije rastu po obimu i kvaliteti. Porcijunkulovo je značajna manifestacija u regiji.

Osvrnuo se je na način financiranja aktivnosti u turizmu vezano uz Gradski proračun. Grad će u 2018.godini za aktivnosti iz područja turizma izdvojiti i više sredstava od zakonske obveze, Proračun je usklađen s programom TZ Grada Čakovca i smatra da se Proračun Grada može podržati.

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na turizam.

Odbor za poljoprivredu i turizam prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na turizam jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Toč.2 Razno

Po toč. 2 nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 10.30 sati.

KLASA: 021-06/17-01/12
URBROJ: 2109/02-02-17-2
Čakovec, 8. studenoga 2017.

PREDSJEDNIK
Ivica Zver