2. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

2818

Pozivate se na sjednicu Odbora Gradskog vijeća za prostorno planiranje i zaštitu okoliša koja će se održati dana 29. studenog (srijeda) 2017. god. u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ulica kralja Tomislava 15) s početkom u 13,00 sati.

DNEVNI RED

1. Donošenje mišljenja o prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu,
2. Razno

Po ovlaštenju predsjednika Odbora:
Oliver Ilić, dipl.ing.arh.

Odbor Gradskog vijeća za prostorno planiranje i zaštitu okoliša na svojoj sjednici održanoj 29. studenog 2017. god., jednoglasno je donio sljedeće

M I Š L J E N J E

 

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu ocjenjuje se pozitivno, tj. opravdanim se cijene navedeni razlozi za njegovo donošenje te nastavno definirani ciljevi i programska polazišta za izradu istog.

Predsjednik Odbora:
Miroslav Novak, bacc. ing. aedif.