REPUBLIKA HRVATSKA
  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
        GRAD ČAKOVEC
 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 

KLASA: 021-05/13-01/229
URBROJ: 2109/02-02-13-02
Čakovec, 09. listopad 2013.

 

Na svojoj 02. sjednici održanoj 09. listopada 2013., Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 4., 5., 6., 7., 8. i 15. dnevnog reda sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost temeljem članka 40. Statuta Grada Čakovca izdaje pročišćene tekstove Odluke o:

a) ugostiteljskoj djelatnosti

b) parkiranju i zaustavljanju vozila

c) zelenim površinama

d) uređenju i održavanju naselja

e) obavljanju dimnjačarskih poslova

 

PREDSJEDNIK ODBOR
Dragutin Bajsić

Zapisnik 2. sjednice Odbora